Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta (maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpano)

  • Finanssiala katsoo, että esitys on kattava ja kaikki pankkien tällä hetkellä petosrikollisuudessa näkemät ilmiöt ja tekotavat on otettu riittävästi huomioon.
  • Finanssiala pitää hyvänä ehdotusta, että maksuvälinepetoksen valmistelun enimmäisrangaistusta ankaroitetaan.
  • Suunnitelmallisuus törkeän maksuvälinerikoksen ankaroittamisperusteeksi on kannatettava esitys, koska ammattimaisuuden osalta kansainvälisessä rikollisuudessa voi olla haasteita löytää näyttöä. Lisäksi ei-julkisesta verkosta pystyy jo nykyään ostamaan erilaisia maksuvälinerikoksiin soveltuvia ohjelmia ja palveluita, joka mahdollistaa ei-ammattimaisille rikoksen tekijöille keinot hyvinkin laajan kalastelu- tai muunlaisen hyökkäyksen toteuttamiseen.
  • Maksuvälineisiin kohdistuvien rikosten säätäminen virallisen syytteen alaisiksi rikoksiksi on kannatettava esitys.

Hallituksen esityksen muotoon laadittu lakiehdotus rikoslain muuttamisesta. Rikoslain 37 luvun maksuvälinerikoksia koskevia säännöksiä maksuvälinepetoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, makuvälinepetoksen valmistelusta, maksuvälineen määritelmästä ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta ehdotetaan muutettavaksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset maksuvälinerikoksesta, törkeästä maksuvälinerikoksesta ja lievästä maksuvälinerikoksesta.

HE 52/2021 vp

  • Finanssiala katsoo, että esitys on kattava ja kaikki pankkien tällä hetkellä petosrikollisuudessa näkemät ilmiöt ja tekotavat on otettu riittävästi huomioon.
  • Finanssiala pitää hyvänä ehdotusta, että maksuvälinepetoksen valmistelun enimmäisrangaistusta ankaroitetaan.
  • Suunnitelmallisuus törkeän maksuvälinerikoksen ankaroittamisperusteeksi on kannatettava esitys, koska ammattimaisuuden osalta kansainvälisessä rikollisuudessa voi olla haasteita löytää näyttöä. Lisäksi ei-julkisesta verkosta pystyy jo nykyään ostamaan erilaisia maksuvälinerikoksiin soveltuvia ohjelmia ja palveluita, joka mahdollistaa ei-ammattimaisille rikoksen tekijöille keinot hyvinkin laajan kalastelu- tai muunlaisen hyökkäyksen toteuttamiseen.
  • Maksuvälineisiin kohdistuvien rikosten säätäminen virallisen syytteen alaisiksi rikoksiksi on kannatettava esitys.

FINANSSIALA RY

Taina Ahvenjärvi
Johtaja
Infra- ja turvallisuus

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat