Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto- osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

FA kannattaa yhteisölainsäädäntöön esitettyjä väliaikaisia poikkeuksia

  • FA kannattaa esitettyjä väliaikaisia poikkeuksia yhteisölainsäädäntöön, joiden tarkoituksena on mahdollistaa yhtiökokousten pitäminen terveysturvallisesti etäosallistumismahdollisuuden, asiamiehen käytön sekä kokousten lykkäämismahdollisuuden avulla. Oikeusministeriön asiassa laatimien selvitysten mukaan väliaikaisten lakien mahdollistamat kokousjärjestelyt ovat olleet toimivia eikä tiedossa ole väliaikaisesta lainsäädännöstä aiheutuneita ongelmia osakkeenomistajien ja jäsenten kokousosallistumisen suhteen. Tämä vastaa myöskin finanssialan yritysten näkemyksiä asiassa.

  • FA kannattaa sitä, että asiassa valmistellaan mahdollisimman pikaisesti verkkokokoukset sallivaa ja etäosallistumista helpottavaa pysyvää lainsäädäntöä, jotka mahdollistavat joustavan yhtiökokouksiin osallistumisen paikasta

HE 53/2021 vp

FA kannattaa yhteisölainsäädäntöön esitettyjä väliaikaisia poikkeuksia

  • FA kannattaa esitettyjä väliaikaisia poikkeuksia yhteisölainsäädäntöön, joiden tarkoituksena on mahdollistaa yhtiökokousten pitäminen terveysturvallisesti etäosallistumismahdollisuuden, asiamiehen käytön sekä kokousten lykkäämismahdollisuuden avulla. Oikeusministeriön asiassa laatimien selvitysten mukaan väliaikaisten lakien mahdollistamat kokousjärjestelyt ovat olleet toimivia eikä tiedossa ole väliaikaisesta lainsäädännöstä aiheutuneita ongelmia osakkeenomistajien ja jäsenten kokousosallistumisen suhteen. Tämä vastaa myöskin finanssialan yritysten näkemyksiä asiassa.
  • FA kannattaa sitä, että asiassa valmistellaan mahdollisimman pikaisesti verkkokokoukset sallivaa ja etäosallistumista helpottavaa pysyvää lainsäädäntöä, jotka mahdollistavat joustavan yhtiökokouksiin osallistumisen paikasta riippumatta.

FINANSSIALA RY

Lea Mäntyniemi