Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

FA kannattaa sääntelyä säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta 

  • FA kannattaa ehdotettua sääntelyä säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta.  
  • On tärkeää, että finanssialan toimijoille mahdollistetaan tasavertaiset mahdollisuudet etäkokousten järjestämiseen niiden yhteisömuodosta riippumatta. 


HE 67/2022 vp

FA kannattaa ehdotettua sääntelyä säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta.  

Ilman ehdotettuja sääntelymuutoksia säästöpankeilla ja hypoteekkiyhdistyksillä ei olisi mahdollisuuksia etäkokousten järjestämiseen heinäkuusta 2022 eteenpäin, jolloin väliaikaisen lain voimassaolo päättyy. On tärkeää, että finanssialan toimijoille mahdollistetaan tasavertaiset mahdollisuudet etäkokousten järjestämiseen niiden yhteisömuodosta riippumatta. 

FINANSSIALA RY 

Hannu Ijäs