Lausunto

Hallituksen esitys huoneistotietojärjestelmää koskeviksi lakimuutoksiksi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Antti Laitila

Johtava lakimies

Yleinen pankkijuridiikka, luottojuridiikka, rahoitusyhtiöasiat, maksukyvyttömyysasiat