Lausunto

Hallituksen esitys huoneistotietojärjestelmää koskeviksi lakimuutoksiksi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat