Lausunto

Hallituksen esitysluonnos työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamiseksi

Finanssiala kannattaa esitystä, mutta toteaa, että lakimuutosehdotusten ei tule johtaa lakisääteistä tapaturma- ja liikennevakuutusta hoitavien vakuutusyhtiöiden hallinnollisen taakan kasvuun.

VN/9929/2023

Finanssiala kannattaa esitettyjä muutoksia

Esityksen tavoitteena on vastata työeläkejärjestelmässä ilmenneisiin pienehköihin kehittämistarpeisiin. Keskeisimmät ehdotukset koskevat sähköisen työeläkeotteen edistämistä, eläkelaskennan yksinkertaistamista palkattomien aikojen osalta, Eläketurvakeskuksen tiedonsaantioikeuksien täsmentämistä sekä työkyvyttömyyseläkkeiden rahoitusvastuita.

Finanssiala kannattaa esitettyjä muutoksia.

Finanssiala toteaa kuitenkin, että esitystä on mahdollisesti joiltain osin täsmennettävä Eläketurvakeskuksen tiedonsaantia koskien. Eläketurvakeskuksen tiedonsaantia koskevan lakimuutosehdotuksen ei tule johtaa lakisääteistä tapaturma- ja liikennevakuutusta hoitavien vakuutusyhtiöiden hallinnollisen taakan kasvuun. Erityisen epätoivottava on tilanne, jossa samoja tietoja luovutettaisiin Eläketurvakeskukselle, vaikka ne olisivat saatavissa Tapaturmavakuutuskeskuksesta.  

FINANSSIALA RY

Mikko KuuselaJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan