Lausunto

HE kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttaminen

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat