Lausunto

HE kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttaminen

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Antti Laitila

Johtava lakimies

Yleinen pankkijuridiikka, luottojuridiikka, rahoitusyhtiöasiat, maksukyvyttömyysasiat