Lausunto

HE laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (EMIR REFIT)

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Inna Aaltonen

Johtava asiantuntija

Vakavaraisuus ja viranomaisraportointi (vakuutusyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset), johdannaiset, keskusvastapuolet