Lausunto

HE laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Solvenssi II -muutosdirektiivi)

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Inna Aaltonen

Johtava asiantuntija

Vakavaraisuus ja viranomaisraportointi (vakuutusyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset), johdannaiset, keskusvastapuolet