Lausunto

HE-luonnos EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS) täytäntöönpano

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat