Lausunto

HE-luonnos Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Infra ja turvallisuus

Mika Linna

Johtava asiantuntija

Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja tietoverkkorikosten torjunta, kyberturvallisuus, finanssialan varautuminen