Lausunto

HE-luonnos huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat