Lausunto

HE-luonnos huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Antti Laitila

Johtava lakimies

Yleinen pankkijuridiikka, luottojuridiikka, rahoitusyhtiöasiat, maksukyvyttömyysasiat