Lausunto

HE-luonnos julkisesti tuetut vienti- ja alusluotot sekä korontasaus ja liitännäislait

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Veli-Matti Mattila

Johtaja, pääekonomisti

Pankkijärjestelmä, makrovakaus, yritysrahoitus, kansantalous, talouspolitiikka