Lausunto

HE-luonnos laki verotusmenettelystä sekä laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (DAC5-implementointi)

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Infra ja turvallisuus

Mika Linna

Johtava asiantuntija

Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja tietoverkkorikosten torjunta, kyberturvallisuus, finanssialan varautuminen