Lausunto

HE-luonnos laki verotusmenettelystä sekä laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (DAC5-implementointi)

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat