Lausunto

HE-luonnos sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat