Lausunto

HE-luonnos sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EUn yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat