Lausunto

HE-luonnos sote-maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat