Lausunto

HE-luonnos vakuutusyhtiölain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Solvenssi II muutosdirektiivi)

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat