Lausunto

HE-luonnos veronkiertodirektiiviin sisältyvien väliyhteisösäännösten ja yleisen veronkiertosäännöksen kansallisesta täytäntöönpanosta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Lauri Luukkonen

Johtava veroasiantuntija

Verolainsäädäntö