Lausunto

HE sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Satu Wennberg

Johtava lakimies

Tietosuoja-asiat, sijoittajansuoja, kilpailulainsäädäntö ja EU:n koko finanssialaa koskevat kuluttajansuojahankkeet