Lausunto

Kansalaisaloite 4/2018: Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja; tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat