Lausunto

Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä Kosti:n käyttömaksuista

Kostin käyttömaksun tulisi mahdollistaa suuremmat hyödyt käyttäjille

  • FA toivoo käyttömaksun mahdollistavan sujuvampaa asiointia

VN/26826/2020

Finanssiala ry (FA) yhtyy esitysluonnoksessa mainittuun tavoitteeseen, jonka mukaan Kostin käytöstä koituvien taloudellisten hyötyjen tulisi olla käyttömaksun kohteille suurempia kuin käyttömaksusta aiheutuvien kustannusten. Koska esitettävä käyttömaksu on kohtuullinen, on tavoite hyvin mahdollista saavuttaa.

FINANSSIALA RY

Lea Mäntyniemi