Lausunto

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma 2021–2030

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Vaikuttaminen

Tuomo Yli-Huttula

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Ryhmän esimies, sidosryhmävaikuttamisen sekä viestinnän johto, yhteiskunta- ja mediasuhteet