Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta

FA tukee parannuksia konkurssiasiamiehen tiedonsaantioikeuteen

  • Finanssiala ry (FA) pitää konkurssiasiamiehen ja pesänhoitajan tiedonsaantioikeuteen ehdotettuja muutoksia perusteltuina.
  • Velvollisuus toimittaa tietoja viipymättä ei kuitenkaan takaa tehokkuutta.

VN/25634/2023

FA tukee parannuksia konkurssiasiamiehen tiedonsaantioikeuteen

  • Finanssiala ry (FA) pitää konkurssiasiamiehen ja pesänhoitajan tiedonsaantioikeuteen ehdotettuja muutoksia perusteltuina
  • Velvollisuus toimittaa tietoja viipymättä ei kuitenkaan takaa tehokkuutta

1       Konkursseihin liittyvää talousrikollisuutta on torjuttava

Kuten esitysluonnoksessa todetaan, voidaan tehokkaammalla konkurssipesien valvonnalla toteuttaa paremmin mahdollista rikosvastuuta konkursseissa kiinnijäämisriskiä lisäämällä. Tosiasiallinen pääsy konkurssivelallisen taloushallintoaineistoon on tähän tavoitteeseen pääsemisenedellytys.

Ehdotuksen mukaan konkurssiasiamiehen ja pesänselvittäjän tiedonsaantioikeutta halutaan vahvistaa velvoittamalla velallisen tai konkurssipesän taloudellista asemaa koskevia tietoja hallussaan pitävät tahot luovuttamaan tiedot konkurssiasiamiehelle tai pesänhoitajalle viipymättä. Viipymättömyysvaatimus ei kuitenkaan yksin riitä valvonnan tehostamiseen, vaan myös konkurssiasiamiehen toimiston riittävistä voimavaroista on huolehdittava.

Resurssikysymyksiä ei ratkaista valvontamenettelyä koskevin säännöksin, mutta niitä on syytä pitää esillä valvonta-asioiden liiallisen kasautumisen välttämiseksi. Lisäksi tietojen kokoamiseen kuluva aika riippuu yksittäistapauksissa sekä vaadittujen tietojen laajuudesta että tietojen hallussapitäjän voimavaroista. Joissain tilanteissa vaadittuja tietoja joudutaan kokoamaan manuaalisesti. Ehdotetut säännökset ovat kuitenkin selkeydessään parempi vaihtoehto kuin luonnoksessa mainittujen, maksuttomaan tietojen toimittamiseen oikeuttavien raja-arvojen asettaminen. Raja-arvoihin liittyviä ongelmia kuvataan esitysluonnoksessa asianmukaisesti.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan