Lausunto

Lausunto Pilari 1:n Amount A:ta koskevan monenvälisen yleissopimuksen tekstistä ja sen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta

FA ei toivo toistaiseksi lisää kansainvälistä verosääntelyä konserneille

  • FA korostaa, että uutta kansainvälistä verosääntelyä ei pitäisi lisätä ennen kuin Pilari 2 on saatu implementoitua myös käytännön tasolla.

VN/32869/2021

FA ei toivo toistaiseksi lisää kansainvälistä verosääntelyä konserneille

  • FA korostaa, että uutta kansainvälistä verosääntelyä ei pitäisi lisätä ennen kuin Pilari 2 on saatu implementoitua myös käytännön tasolla.

Finanssiala ry:llä (jäljempänä FA) ei ole lausuttavaa Pilari 1:n Amount A:n varsinaisesta tekstistä tai sen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta.  FA pitää kuitenkin hyvänä, että Pilari 1:n Amount A:n soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty muun muassa eläkerahastot, tietyt rahastot, konsernit, joiden tulojen katsotaan syntyneen pääsääntöisesti samalla tai samoilla lainkäyttöalueilla kuin minne ne on kirjanpidossa kirjattu, sekä säänneltyä rahoituspalveluita harjoittavat konsernit näiden rahoituspalvelutoiminnasta saatujen tulojen osalta. Näillä rajauksilla ja ehdotetuilla liikevaihtorajoilla, 20 miljardia euroa ja myöhemmin 10 miljardia euroa, tämä uusi sääntely ei tule koskettamaan suomalaista finanssialaa.  

FA esittää kuitenkin huolensa viime vuosina lisääntyneen kansainvälisen verosääntelyn johdosta. OECD:n Pilari 2 hanke aiheuttaa tällä hetkellä valtavia hallinnollisia kustannuksia ja suurta epävarmuutta sen kohteena oleville konserneille. EU komission ehdottama yhtenäistä veropohjaa koskeva BEFIT-sääntely toisi mukanaan vielä uuden, monimutkaisen ja Pilari 2:n tapaan aiemmasta verolaskennasta poikkeavan sääntelyn. Näiden lisäksi viime vuosina on kansainvälisesti päätetty useista muista muutoksia verotukseen, jotka vaikuttavat laajasti konsernien toimintaan.

FA korostaa sen tärkeyttä, että konserneille jätetään nyt työrauha implementoida Pilari 2. Tämän uuden erittäin monimutkaisen sääntelyn toimeenpaneminen käytännössä tulee viemään vielä pitkän aikaa. Minimiverosääntely tulee voimaan ensi vuoden alussa ja silti OECD:ltä on yhä odotettavissa uutta ohjeistusta, minkä pitäisi jo olla verovelvollisten ja verohallintojen käytössä. OECD:n ja verohallintojen tulisi tässä tilanteessa priorisoida ohjeistuksen antamista Pilari 2:n soveltamisesta.  Mahdollista uutta verosääntelyä tulisi siksi lykätä, kunnes Pilari 2 on saatu implementointia käytännössä ja sen tarkoituksenmukaisuudesta on saatu riittävästi tietoa ja kokemusta.  

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan