Lausunto

Lausuntopyyntö RTS 23:2 Ilma-vesilämpöpumput. Pientalot

Pientalon sähköjärjestelmän riittävyys tulee varmistaa, kun lämmitysjärjestelmä vaihdetaan ilma-vesilämpöpumpuksi.

Finanssiala ry (FA) pitää opasta kokonaisuudessaan tarpeellisena. FA toimii vakuutusyhtiöiden edunvalvojana ja tässä esitetyt huomiot liittyvät lähinnä omaisuusvahinkoihin. Näitä ovat muun muassa palo-, vuoto- ja rikkovahingot omakotitaloissa.

Ilma-vesilämpöpumppujen kehitys on nopeaa ja näitä asennetaan ennätystahtiin. Tästä seuraa useita riskikohtia ja siksi alan toimijoille ja asiakkaille on syytä tuoda selkokielistä hankinta-, asennus- ja huoltomateriaalia.

Huomiot:

Korvattaessa öljylämmitys tai muu vähän sähköä käyttävä lämmitysmuoto ilma-vesilämpöpumpulla, tulee huomioida kasvava sähköenergiantarve. Talon sähköjärjestelmän riittävyys tulee tarkastuttaa sähköalan ammattilaisella järjestelmän toimivuuden vuoksi.

Niin ikään tulee varmistua, että teknisen tilan lämpötila perusparannuksen jälkeen pysyy talvella lämpimänä siellä sijaitsevien vesiputkien jäätymisen estämiseksi.

Kondenssivesiviemärin rakenteesta olisi hyvä olla kaavio, josta selviää talvenaikainen toiminta.

Käyttöönottoon liittyvissä tarkastuksissa tulee tehdä viemäröinnin toiminnan ja saattolämmityksen tarkastus.

Split- ja monoblock-järjestelmien tekstiosuudessa mainitut kuvien numerot eivät vastaa itse kuvien numerointia.

Finanssiala ry

Taina Ahvenjärvi

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan