Lausunto

Lausuntopyyntö RTS 23:9 Asuinkiinteistön jätehuolto

Asuinkiinteistön jätehuoltoa käsittelevän RTS-kortin mukaisesti toimimalla vähennetään merkittävästi jätehuoltoon liittyvää paloriskiä.

Finanssiala ry (FA) pitää ohjetta tarpeellisena. FA toimii vakuutusyhtiöiden edunvalvojana ja tässä esitetyt huomiot liittyvät lähinnä palovahinkoihin.

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeiden vaatimukset paloturvallisuudesta, tuhotöihin varautumisesta, jäteastioiden ja jätekatoksien sijoittamisesta poikkeavat jonkin verran toisistaan. Suuressa kuvassa, nyt lausunnolla oleva, ohjekortti mukailee vakuutusyhtiöiden vaatimusten henkeä ja on siten hyväksyttävissä kuvaamaan hyvää toimintatapaa.

Asuinkiinteistön jätehuoltoa käsittelevän RTS-kortin mukaisesti toimimalla vähennetään merkittävästi jätehuoltoon liittyvää paloriskiä.

On kuitenkin huomattava, että vakuutetuissa kohteissa on noudatettava kunkin vakuutusyhtiön omia, vakuutusehtojen määrittämiä vaatimuksia paloturvallisuudelle. Mahdollisen vahingon tapahduttua vahinkotapahtumaa, siihen vaikuttaneita seikkoja ja suojeluohjeen vaatimuksia ja muita vakuutusyhtiön asettamia ehtoja peilataan toisiinsa.

Lisäksi viranomaiset asettavat omat vaatimuksensa paloturvalliselle rakentamiselle ja yleisesti paloturvalle.


FINANSSIALA RY
Taina Ahvenjärvi

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan