Lausunto

Lausuntopyyntö valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta

Finanssiala ry kannattaa liikenneturvallisuusstrategian tavoitteita

FA kannattaa liikenneturvallisuusstrategian visiota sekä siihen kirjattuja linjauksia ja tavoitteita vuosille 2022-2026. FA pitää tärkeänä, että strategiassa mainituissa toimenpiteissä myös edetään, joten on myönteistä, että strategiassa on kiinnitetty huomiota tavoitteiden toteutumisen seurantaan.


VN/13615/2019 

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi. FA kannattaa liikenneturvallisuusstrategian visiota sekä siihen kirjattuja linjauksia ja tavoitteita vuosille 2022–2026. FA pitää tärkeänä, että strategiassa mainituissa toimenpiteissä myös edetään, joten on myönteistä, että strategiassa on kiinnitetty huomiota tavoitteiden toteutumisen seurantaan. 

FINANSSIALA RY 

Hannu Ijäs 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan