Lausunto

Luonnokset valtiovarainministeriön asetukseksi ja asetusten muuttamiseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin liittyen

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Olli Salmi

Johtava lakimies

Pankkien vakavaraisuus, kriisinratkaisu