Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevaa sääntelyä täydentäväksi lainsäädännöksi

Finanssiala ry ei näe ongelmia eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevaa sääntelyä täydentävässä lainsäädännössä 

  • Ehdotetut kansalliset ESAP-tietojen tiedonkeruuelimet sopivat tehtäväänsä. 
  • Kansallisen option käyttämättä jättäminen hyväksyttyä sähköistä leimaa koskien on tervetullutta. 


VN/4561/2024 

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevaa sääntelyä täydentäväksi lainsäädännöksi. 

Valtiovarainministeriö on 19.4.2024 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Hallituksen esityksen tarkoituksena on tehdä tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön asetuksen (EU) 2023/2859 (ESAP-asetus), sekä sitä täydentävän asetuksen (EU) 2023/2869 ja direktiivin (EU) 2023/2864 johdosta. 

FA pitää eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä yleisesti tärkeänä. Ehdotetut kansalliset tiedonkeruuelimet sopivat tehtäväänsä. Edelleen FA katsoo, että ylimääräistä hallinnollista taakkaa tulisi välttää. Tämän takia FA pitää hyvänä sitä, ettei kansallisesti sallita tiedonkeruuelinten vaatia, että tietojen toimittajien tulisi käyttää hyväksyttyä sähköistä leimaa tietoja toimittaessa. 

FINANSSIALA RY 

Hannu Ijäs 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan