Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Pantinsaajan oikeudet huomioidaan muutosehdotuksessa asianmukaisesti 

 

VN/882/2018

FA tukee ehdotettuja sääntelymuutoksia

Finanssiala ry (FA) uskoo ehdotettujen muutosten selkeyttävän lunastuslainsäädännön kokonaisuutta pantinsaajan näkökulmasta. Muutoksilla toteutettaisiin pantinsaajan oikeudet sekä ennakoivasti että jälkikäteen huomioiva suojamekanismi, ja FA kannattaa sääntelyn muuttamista ehdotetusti.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan