Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta

FA kannattaa sääntelyä säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta

• FA kannattaa ehdotettua sääntelyä säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta.
• On tärkeää, että finanssialan toimijoille mahdollistetaan tasavertaiset mahdollisuudet etäkokousten järjestämiseen niiden yhtiömuodosta riippumatta.


VN/4024/2022

FA kannattaa ehdotettua sääntelyä säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta.

Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan pysyvää lainsäädäntöä muun muassa osakeyhtiöiden sekä osuuskuntien osalta, mikä mahdollistaa etäosallistumisen suurelle osalle muista luottolaitoksista. Ilman ehdotettuja sääntelymuutoksia säästöpankeilla ja hypoteekkiyhdistyksillä ei olisi mahdollisuuksia etäkokousten järjestämiseen heinäkuusta 2022 eteenpäin, jolloin väliaikaisen lain voimassaolo päättyy. On tärkeää, että finanssialan toimijoille mahdollistetaan tasavertaiset mahdollisuudet etäkokousten järjestämiseen niiden yhtiömuodosta riippumatta.

Teknisluonteisena pienenä yksityiskohtana kiinnitämme huomiota kohdan 4.2.1 Taloudelliset vaikutukset viimeiseen kappaleeseen, jossa todetaan isäntien ja monien hypoteekkiyhdistysten jäsenistä olevan kotitalouksia. Selvyyden vuoksi kappaleen alkua voisi tarkentaa esimerkiksi seuraavasti:

Lakiehdotuksilla on vaikutuksia myös rajattuun määrään kotitalouksia, sillä isännät ja monet hypoteekkiyhdistyksen jäsenistä ovat luonnollisia henkilöitä”.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs