Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövahinkorahastosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien ja asetuksen muuttamisesta

Finanssiala ry kannattaa ympäristövahinkorahastolakiin tehtäviä teknisluonteisia tarkennuksia ympäristövahinkovakuutusta koskevaan siirtymäsäännökseen.

VN/32649/2023

Finanssiala ry kannattaa ympäristövahinkorahastolakiin tehtäviä teknisluonteisia tarkennuksia ympäristövahinkovakuutusta koskevaan siirtymäsäännökseen.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan