Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Finanssiala ry pitää hallituksen esitystä sukupuolen vahvistamista koskevaksi laiksi oikeansuuntaisena sekä sen tavoitteena olevaa henkilön itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta oikeansuuntaisena sekä perusteltuna ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta.


VN/1070/2021

Laki vahvistaisi itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta

Finanssiala ry pitää hallituksen kaavaileman sukupuolen vahvistamista koskevaa lakia oikeansuuntaisena ja sekä sen tavoitteena olevaa henkilön itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta oikeansuuntaisena sekä perusteltuna ihmisoikeuksien toteutumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta.

FINANSSIALA RY

Tuomo Yli-Huttula

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan