Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Ulosottokaaren muutosten voimassaoloaikaa ei tulisi jatkaa liian pitkään

Eduskunnan talousvaliokunta (TaV)
VN/1821/2021

1        UK:n muutosten voimassaolon jatkaminen on ymmärrettävää, mutta valitettavaa

Finanssiala ry (FA) tiedostaa tarpeen pidentää ulosottokaareen keväällä 2020 tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa, koska koronavirusepidemian vaikutukset tuntuvat edelleen. Muutoksia ei kuitenkaan tulisi laajentaa nykyisestä. Ulosottotoiminnan sujuvuus olisi yhä turvattava poikkeussäännösten mahdollisesti aiheuttamasta hallinnollisesta lisätyöstä huolimatta. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta maksuaikaa ei tulisi myöntää ilman huolellista harkintaa silloin, kun velallisella ei käytännössä ole mahdollisuutta suoriutua velvoitteistaan ilman vakuuden realisointia.

Muutosten voimassaolon pitkittyminen laskee todennäköisesti perintätulosta ainakin pidemmän ajan kuluessa. Tämä on hyvä huomioida koronavirusepidemian keston pitkittyessä ja poikkeuksellisten olojen ennakoitavuuden kasvaessa.

FINANSSIALA RY

Lea Mäntyniemi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat