Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi ilmastolaiksi

Finanssiala ry (FA) kannattaa toimia, joilla hillitään ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tuemme myös uuden ilmastolain tavoitteita. Ilmastolain ehdotukset eivät suoraan koske toimialaamme, joten meillä ei ole kantoja HE-luonnoksen yksityiskohtiin.