Lausunto

Luonnos liikenneturvallisuusstrategiaksi

 

Finanssiala ry kannattaa kansalaisten liikenneturvallisuuden parantamista

HE 234/2020 vp

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi. FA kannattaa liikenneturvallisuusstrategian visiota sekä siihen kirjattuja linjauksia ja tavoitteita vuosille 2022–2026.

FA:n näkemyksen mukaan strategiassa voitaisiin jo esitetyn lisäksi kiinnittää huomiota myös joukkoliikenteen turvallisuuteen ja erityisesti linja-autopaloihin.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs