Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta

Finanssiala kannattaa asuntoyhteisöjen sähköavustusta

  • Kuluttajien yhdenvertaisuuden kannalta on perusteltua, että asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannuksia tuetaan samansuuntaisella tavalla kuin niitä kuluttajia, joille ollaan maksamassa takautuvasti sähköhyvitystä.


VN/2942/2023

Finanssiala kannattaa asuntoyhteisöjen sähköavustusta

Finanssiala ry (FA) kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetusluonnoksesta, joka koskee asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustusta. Avustusta maksettaisiin mm. asunto-osakeyhtiöille, joiden lämmitys perustuu sähköön ja joiden lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista vastaa asunto-osakeyhtiö.

FA pitää kannatettavana sitä, että asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannuksia tuetaan samansuuntaisella tavalla kuin kuluttajia, joille ollaan maksamassa takautuvasti sähköhyvitystä (HE 324/2022 vp). Tämä lisää yhdenvertaisuutta, koska tuen saaminen ei ole riippuvainen siitä, maksaako kuluttaja sähköstä esimerkiksi osana asunto-osakeyhtiön hoitovastiketta vai oman sähkösopimuksensa nojalla suoraan sähköyhtiölle. Sähkön hinnan, korkojen ja muiden kustannusten nousu on heijastumassa kevään aikana taloyhtiöiden vastikkeisiin, ja erityisesti sähkölämmitteisessä yhtiössä nousupaine voi olla huomattava.  

Asetusluonnoksen 4 §:n mukaan avustuksen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on se, että sähköä käytetään lämmitykseen ostoenergiana. FA:n mielestä olisi täsmennettävä, että määritelmä koskee myös maalämpö- ja muita lämpöpumppujärjestelmiä.

FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila

Johtaja, pääekonomisti

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan