Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019-2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finanssiala ry kannattaa päivittäistavarakauppapalveluiden tukemista olemassa olevalla käteisnostopalvelumallilla

 

  • Ehdotetuilla asetuksen muutoksilla on tarkoitus tukea päivittäistavarakauppapalveluita monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 2021-2023. 
  • Ehdotetut muutokset laajentavat päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta maantieteellisesti laajemmalle alueelle ja jatkavat asetuksen voimassaoloaikaa 30.6.2024 asti.

VN/9620/2021

Kokeiluhanke päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021 (357/2019) toimeenpantiin valtioneuvoston asetuksella vuonna 2019.

Kokeilun tarkoituksena oli kehittää päivittäistavarakaupan roolia maaseudun monipalvelukeskuksena harvaan asetuilla alueilla sekä varmistaa ja luoda edellytyksiä peruspalveluiden pysymiselle lähellä alueen asukkaita ja yrityksiä.

Kokeiluhankkeen arvioinnin yhteydessä on havaittu päivitystarpeita, joihin asetuksen muutoksilla pyritään vastaamaan.

Nykyisellä käteisnostopalvelumallilla tuetaan parhaiten ehdotettuja muutoksia  

Päivittäistavarakaupan on mahdollista tarjota käteisnostopalveluita jo nyt. Olemassa oleva käteisnostopalvelu on toteutettu maksukorttipohjalta ja siitä käytetään nimeä Cashback.   

Cashback on vapaaehtoinen lisäpalvelu, jonka kauppias voi halutessaan ottaa käyttöönsä. Kortinhaltijoille Cashback tarjoaa vaihtoehtoisen kanavan käteisen saamiseksi. Cashback-palvelu on täydentävää lisäpalvelua ja nostettavan käteisen määrää on rajoitettu. Suuremmat määrät käteistä on hankittava käteisnostoautomaateista tai konttoreista.

Cashback-tapahtuma edellyttää ostotapahtumaa. Ostokselle ei ole määritelty alarajaa. Kortinhaltija ilmoittaa kauppiaalle summan, jonka haluaa saada käteisenä ja kauppias lisää käteisnoston määrän ostotapahtumaan. Cashback-tapahtuma maksetaan joko debit tai credit-kortilla.

Edellä kuvattu palvelukonsepti käteisnostolle on mahdollista ottaa nopeasti käyttöön. Tästä poikkeavan käteisnostopalvelun kehittäminen ja käyttöönotto ei ole mielekästä ottaen huomioon asetuksen lyhyt rajallinen voimassaoloaika ja nopea voimaantulo.    

FINANSSIALA RY

Taina Ahvenjärvi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat