Lausunto

Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi massadatan hyödyntämisestä liiketoiminnassa

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat