Lausunto

Maksulaitoslain, maksupalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen – EUn korttimaksujen siirtohinta-asetus

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat