Lausunto

Maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpano

  • Finanssiala katsoo, että esitys on kattava ja kaikki pankkien tällä hetkellä petosrikollisuudessa näkemät ilmiöt ja tekotavat on otettu riittävästi huomioon.
  • Pankkien tekemissä maksujen monitoroinnissa muulitilitiedot sekä viranomaisten mahdolliset tiedot rikoksista epäillyistä yritystileistä ovat tekojen estämisen kannalta tärkeää tietoa ja perustettavan yhteysviranomaisen toivotaan pystyvän jakamaan tätä tietoa mahdollisimman reaaliaikaisesti.
  • Finanssiala pitää hyvänä ehdotusta, että maksuvälinepetoksen valmistelun enimmäisrangaistusta ankaroitetaan. Rikoksia tehdään pankkien verkkopankkisivuja jäljittelevillä sivustoilla, joiden avulla rikolliset keräävät pankkien asiakkaiden verkkopankkitunnuksia ja luottokorttitietoja.
  • Rahamuulien rekrytointi on oleellinen osa tiettyjen petosten valmistelua, mutta sitä ei petosten valmistelun osalta esityksessä tuoda esiin. Toki pelkästään rahamuuliorganisaation avulla petosrikosta ei pystytä tekemään, vaan rikos vaatii myös kalastelukampanjan ja mahdollisen tietoja tallentavan sivuston tai palvelun.
  • Finanssiala esittää harkittavaksi muuliorganisaation rekrytoimisen lisättäväksi rangaistavaksi teoksi rikoksen valmistelun osalta.

Hallituksen esityksen muotoon laadittu lakiehdotus rikoslain muuttamisesta. Rikoslain 37 luvun maksuvälinerikoksia koskevia säännöksiä maksuvälinepetoksesta, törkeästä maksuvälinepetoksesta, makuvälinepetoksen valmistelusta, maksuvälineen määritelmästä ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta ehdotetaan muutettavaksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset maksuvälinerikoksesta, törkeästä maksuvälinerikoksesta ja lievästä maksuvälinerikoksesta.

VN/12187/2020

Maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpano

  • Finanssiala katsoo, että esitys on kattava ja kaikki pankkien tällä hetkellä petosrikollisuudessa näkemät ilmiöt ja tekotavat on otettu riittävästi huomioon.
  • Pankkien tekemissä maksujen monitoroinnissa muulitilitiedot sekä viranomaisten mahdolliset tiedot rikoksista epäillyistä yritystileistä ovat tekojen estämisen kannalta tärkeää tietoa ja perustettavan yhteysviranomaisen toivotaan pystyvän jakamaan tätä tietoa mahdollisimman reaaliaikaisesti.
  • Finanssiala pitää hyvänä ehdotusta, että maksuvälinepetoksen valmistelun enimmäisrangaistusta ankaroitetaan. Rikoksia tehdään pankkien verkkopankkisivuja jäljittelevillä sivustoilla, joiden avulla rikolliset keräävät pankkien asiakkaiden verkkopankkitunnuksia ja luottokorttitietoja.
  • Rahamuulien rekrytointi on oleellinen osa tiettyjen petosten valmistelua, mutta sitä ei petosten valmistelun osalta esityksessä tuoda esiin. Toki pelkästään rahamuuliorganisaation avulla petosrikosta ei pystytä tekemään, vaan rikos vaatii myös kalastelukampanjan ja mahdollisen tietoja tallentavan sivuston tai palvelun.
  • Finanssiala esittää harkittavaksi muuliorganisaation rekrytoimisen lisättäväksi rangaistavaksi teoksi rikoksen valmistelun osalta.

Verkkoalustoja hyväksikäyttävät petokset ovat jatkuvassa kasvussa, joten torjuntatoimissa pitää pystyä entistä parempaan yhteistyöhön viranomaisten ja finanssialan yritysten välillä.

FINANSSIALA RY

Taina Ahvenjärvi
Johtaja
Infra- ja turvallisuus

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat