Lausunto

MOK-luonnos vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteison valvonta-asiakirjojen toimittaminen – uusi lausunto

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Inna Aaltonen

Johtava asiantuntija

Vakavaraisuus ja viranomaisraportointi (vakuutusyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset), johdannaiset, keskusvastapuolet