Lausunto

Muutokset Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 ja 15/2012 sekä tiedonkeruutaulukoihin

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Iriina Laiho

Johtava asiantuntija

Vakuutusyhtiöiden kirjanpito- ja tilinpäätösasiat, IFRS-standardi