Lausunto

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 sekä VO- ja VP-tiedonkeruutaulukoihin

Finanssiala toteaa, että muutoksia ei voida toteuttaa takautuvasti.

FIVA/2022/1654

Finanssialan lausunto muutosehdotuksista

Finanssiala kiittää mahdollisuudesta lausua esitetyistä muutoksista määräys- ja ohjekokoelmaan. Finanssiala toteaa, että muutoksia ei voida toteuttaa takautuvasti. Toisin sanoen, muutettuja tunnuslukuja ei ole mahdollista esittää ennen vuotta 2023 (ks. Liite 1.9).

FINANSSIALA RY

Mikko KuuselaJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan