Lausunto

Ostotarjouskoodin muutosehdotukset

Ostotarjouskoodin muutosehdotuksia pidetään kannatettavina

 

FA pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina ja tarpeellisina. Muutokset tuovat ostotarjouskoodiin selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Finanssiala ry:llä ei ole esitettyihin muutoksiin huomautettavaa.

Finanssiala ry kiittää mahdollisuudesta lausua esitetyistä muutoksista. Ostotarjouskoodia ehdotetaan päivitettäväksi lainsäädännön muutosten sekä ostotarjouskoodin soveltamiskäytännössä havaittujen muutostarpeiden johdosta.

FA pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina ja tarpeellisina. Muutokset tuovat ostotarjouskoodiin selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Finanssiala ry:llä ei ole esitettyihin muutoksiin huomautettavaa.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs