Lausunto

Rikosvahinkolain uudistaminen; työryhmämietintö

Finanssiala ry pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että rikosvahinkolain mukaan maksettaisiin kärsimyskorvaus myös surmansa saaneen läheiselle.

VN/5107/2022

Finanssiala ry pitää perusteltuna, että työryhmämietinnössä esitetään rikosvahinkolain muuttamista siten, että surmansa saaneen läheiselle kuolemantapauksesta aiheutunut kärsimys korvataan säädetyin edellytyksin. Tämä mahdollistaa surmansa saaneen läheisille kärsimyskorvauksen saamisen riippumatta rikoksentekijän varallisuustasosta tai siitä, millä tavoin törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti kuolema on aiheutunut ilman, että surmansa saaneen läheisten on välttämätöntä olla yhteydessä rikoksentekijään.

FINANSSIALA RY

Hannu IjäsJäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan