Lausunto

Suomi.fi-palveluiden strategiset kehittämiskohteet vuoteen 2023

​​Finanssiala ry kaipaa täsmennyksiä strategisten tavoitteiden kuvauksiin​.

​​Finanssiala ry toteaa, että strategisten tavoitteiden kohdassa 4 tulisi tavoitetta täydentää siten, että siinä tavoitteiden 2 ja 3 mukaisesti mainittaisiin, että ”Suomi.fi tukee kansalaisten ja yritysten sujuvaa asiointia julkisen hallinnon kanssa”. Lisämaininta julkisesta hallinnosta on olennainen, koska tässä kohtaa ei erityisesti tavoitella kansalaisten ja yritysten välisen asioinnin kehittämistä ja valittu sanamuoto voi johtaa harhaan. 

Lisäksi Finanssiala ry toteaa, että jos Suomi.fi:n tuottamia palveluita halutaan käytettävän yksityisen sektorin palveluissa, niin tällöin kehittämisessä on erityisen tärkeätä huomioida yksityisen sektorin liiketoimintatarpeet. 

FINANSSIALA RY 

Taina Ahvenjärvi 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan