Lausunto

Tulorekisterin kehittämissuunnitelma 2024-2027

FA kannattaa Tulorekisteri vuosien 2024-2027 tavoitteita, mutta muutoksien toteuttamisen edellytykset voidaan arvioida vasta huolellisen esisuunnittelun jälkeen.

1       Ansioperustetieto etuustietoilmoituksella ilmoitettavaksi tiedoksi

FA pitää muutoksen tavoitteita kannatettavina.

Tulorekisterin tietosisällön mahdollinen laajentaminen tulisi kuitenkin sitoa kahdenvälisen ilmoitusliikenteen päättymiseen, jotta tällä voidaan aidosti saavuttaa toiminnallisia hyötyjä. Jotta muutos olisi toiminnallisesti kannattava, niin tietosisällön laajentaminen tulisi teknisesti toteuttaa lisätietojen avulla ilman uusia tulolajeja.

Muutoksen toteuttamisen edellytykset voidaan arvioida vasta riittävän kattavan esisuunnittelun jälkeen.

2       Yksilöintitunnus

Kehittämissuunnitelmassa on edelleen mainintana yksilöintitunnuksen käyttöönotto, vaikkakaan sille ei ole merkitty mitään aikataulua. FA ehdottaa, että muutos poistetaan pakollisista kehitystöistä, sillä sähköisen identiteetin hallinnan muutosten jatkotyöt ovat tällä hetkellä täysin avoinna.

3       Yhteisöjen voitonjaon tallentaminen tulorekisteriin

Mikäli voitonjakoa halutaan tulorekisteriin, FA:n näkemys on, että tulee erityisesti määrittää tulorekisterin ja sen käyttäjien näkökulmasta tarpeelliset tiedot ja keskittyä näiden saamiseen tulorekisteriin:

– Tiedot rajoitetusti verovelvollisten hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella saamista kotimaisista osingoista eivät hyödytä tulorekisterin käyttäjiä, minkä lisäksi näiden osalta raportoinnin järjestäminen olisi monimutkaista ja kallista. Näiden tietojen tulorekisteriin toimittamista ei tule edellyttää.

– Tiedot ulkomaisten yhtiöiden kotimaisille osingonsaajille jakamista osingoista muodostavat hyvin pienen ja raportoinnin kannalta irrallisen kokonaisuuden kotimaisiin osinkoihin nähden. Tämän raportoinnin hyödyt jäävät pieniksi kustannuksiin nähden. Näiden tietojen tulorekisteriin toimittamista ei tule edellyttää.

– Kotimaisten pörssiyhtiöiden kotimaisille osingonsaajille jakamat osingot on mahdollista saada tulorekisteriin. Näiden osalta on kuitenkin huomioitava raportoinnin järjestämisessä kustannustehokkuus sekä se, millä toimijalla on parhaat edellytykset raportointiin. FA:n käsitys on, että arvopaperikeskuksella / osingonmaksajilla on tähän parhaat edellytykset.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan