Lausunto

U-kirjelmä komission ehdotuksesta nopeammaksi tuomioistuimen ulkopuoliseksi vakuuden realisointimenettelyksi (AECE)

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Lainsäädäntö

Antti Laitila

Johtava lakimies

Yleinen pankkijuridiikka, luottojuridiikka, rahoitusyhtiöasiat, maksukyvyttömyysasiat